Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу

Установчі документи

Установчі документи

Інформацію оприлюднено на вимогу статті 30 Закону України "Про освіту"

Read More
Фінансова звітність

Фінансова звітність

Інформацію оприлюднено на вимогу статті 30 Закону України "Про освіту"

Read More
Структура та органи управління закладом

Структура та органи управління закладом

Інформацію оприлюднено на вимогу статті 30 Закону України "Про освіту"

Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Освітні програми

Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів.

абзац 3 ч. 3 Статті 33. Освітня програма Закону України «Про освіту» (м. Київ, 5 вересня 2017 року №2145-VIII)

У 2019/2020 навчальному році при здійсненні навчальної діяльності заклад керується Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти відповідного ступеня, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України, а саме:

Кадровий склад закладу

Освіта – це платформа, на якій формується суспільство. Сучасність потребує оновленого навчання, а з тим – і сучасного вчителя.

У школі працюють 28 штатних педагогічних працівників та 5 учителів працюють за сумісництвом.

Порядок зарахування, відрахування та переведення

учнів до державних та комунальних закладів освіти

для здобуття повної загальної середньої освіти

І. Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає механізми:

зарахування дітей до закладів освіти для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання;

переведення учнів з одного закладу освіти до іншого;

відрахування учнів із закладів освіти.

Річний звіт про діяльність закладу

2018-2019 навчальний рік

Протягом 2018-2019 навчального року діяльність освітнеього закладу була спрямована на виконання завдань, окреслених у Конституції України, законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, указах Президента, державних цільових програмах, нормативних документах Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Сумської міської ради.

Результати моніторингу якості освіти

Провідною метою освіти є плекання національної еліти, людей із державним рівнем мислення, високоінтелектуальних, життєво компетентних, відповідальних за власну долю й долю України. Окрім знання рідної державної мови, іноземних мов, інформаційних технологій, уміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, навичок фінансової грамотності, нашим дітям потрібна освіта для життя. І це головна мета нової української школи.

За підсумками аналізу результатів навчальних досягнень за  2017-2018 н. р. якість знань учнів становить 25 %.

Високу якість знань мають учні 3 кл. (56%), 4-А кл. (52%), 4-Б кл. (47%), 5 кл.(52%).